Qover

Jouw eBike verzekering

Alleen beschikbaar in Nederland & Duitsland

Bescherm je fiets met de eBike-diefstalverzekering aangeboden door Qover

Bescherm je eBike tegen diefstal en rij zorgeloos. Met een verzekering aangeboden door Qover is je elektrische fiets beschermd bij alle onvoorziene gebeurtenissen.

Wat moet je doen? Voeg gewoon het diefstalverzekeringspakket toe bij het afrekenen en zorg ervoor dat je een ABUS-slot hebt met een beveiligingsniveau van 10 of hoger. Qover zorgt voor de rest.

Rust en zekerheid met uitgebreide diefstalverzekering.

Bij LEKKER Bikes verkopen we het diefstalverzekeringspakket met pechhulp aangeboden door Qover. Optioneel kun je via Qover ook een schadeverzekering afsluiten.

Als je eBike helaas wordt gestolen, zorgt Qover ervoor dat je de waarde terugkrijgt, zodat je een nieuwe bestelling via onze webshop kunt plaatsen.

Als je fiets binnen de eerste 3 jaar wordt gestolen, vergoedt Qover de volledige aankoopprijs, omdat er in de eerste 36 maanden geen afschrijving wordt toegepast bij de berekening van de vergoeding. In het ongelukkige geval dat je eBike onderweg kapot gaat, zorgt de pechhulp die bij het verzekeringspakket is inbegrepen ervoor dat je wordt opgehaald en afgezet bij de dichtstbijzijnde fietsenwinkel.

Onder welke voorwaarden is mijn fiets verzekerd

Je fiets moet met een erkend slot aan het frame aan een vast object bevestigd zijn: ABUS (veiligheidsniveau 10 of hoger). Uit onze selectie van sloten voldoet het ABUS-kettingslot aan deze criteria, evenals de combinatie van ons ABUS-ringslot en de ABUS-verbindingsketting.

In geval van diefstal moet je dit binnen 24 uur bij de politie melden en het politierapport binnen 8 dagen na ontdekking aan Qover overhandigen. Vergeet niet je originele factuur te bewaren. De diefstalverzekering is geldig in de gehele Europese Unie

Veelgestelde Vragen

- Zodra je fiets geleverd is, wordt je verzekering geactiveerd. Je ontvangt dan een bevestigingsmail met je verzekeringspolis, de algemene voorwaarden en het herroepingsformulier.

In geval van diefstal:

- Meld de schade hier bij Qover.

- Je ontvangt een schadevergoeding via bankoverschrijving, die overeenkomt met de totale verzekerde waarde minus eventueel eigen risico of waardevermindering.

- Daarna kun je via onze webshop een nieuw LEKKER Bike bestellen.

- Een verzekeringspolis die uitsluitend bedoeld is voor LEKKER Bikes.
- De verzekering is gericht op personen van 18 jaar en ouder die officieel woonachtig zijn in Nederland & Duitsland
- Je fiets is bedoeld voor privégebruik, niet voor commerciële doeleinden (bijvoorbeeld als koerier, voor leveringen, enz.).
- Qover biedt het hele jaar door bescherming voor je fiets, voor maximaal 5 jaar.

- Je betaalt de premie jaarlijks.
- Je fiets kan maximaal 5 opeenvolgende jaren vanaf de eerste verkoop worden gedekt.
- Je contract heeft een looptijd van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
- Na vijf jaar verzekeringsdekking (of wanneer je fiets 6 jaar oud wordt), beëindigen we het contract. Op deze manier betaal je nooit te lang en sluit het aan bij je behoefte

- Als je fiets wordt gestolen, vergoedt Qover het bedrag na aftrek van een eigen risico en waardevermindering.
- Qover vergoedt ook schade die ontstaat als gevolg van een poging tot diefstal.

In de eerste 36 maanden (3 jaar) van de fiets wordt geen waardevermindering toegepast bij het berekenen van de vergoeding. Vanaf de 37e maand wordt een waardevermindering toegepast. Het minimumbedrag van de vergoeding is 50% van de verzekerde waarde, zoals weergegeven in de prestatietabel in de algemene voorwaarden en het Informatiedocument over verzekeringsproducten.

In het ongelukkige geval dat je eBike een storing heeft, zorgt de door Qover aangeboden pechhulp ervoor dat je wordt opgehaald en naar de dichtstbijzijnde fietsenwerkplaats wordt gebracht. Neem contact op met de klantenservice van LEKKER om elke reparatie die onder de garantie van je eBike valt, vooraf te laten goedkeuren.aan

Ja, de door Qover verstrekte verzekering dekt de diefstal van de accu van de verzekerde elektrische fiets, als deze afzonderlijk wordt gestolen (d.w.z. als de fiets zelf niet gestolen is) wanneer de accu stevig aan de fiets bevestigd is of wanneer de diefstal van de accu plaatsvindt met agressie of geweld tegen de verzekerde. Er wordt een afschrijving van 1,5% per maand toegepast tot een maximum van 75% van de aankoopprijs. Qover berekent de afschrijving vanaf de aankoopdatum van de batterij.

Ja, je accessoires zijn verzekerd tot een totale waarde van 100 euro. Je kunt ook de vast gemonteerde accessoires verzekeren door hun waarde op te nemen in de verzekerde waarde.

- Als de diefstal van de fiets plaatsvindt terwijl de fiets niet aan het frame is vergrendeld.

- Als de fiets op een openbaar toegankelijke plaats stond en niet aan een vast punt door het frame met een goedgekeurd slot was beveiligd. ABUS veiligheidsniveau 10 of hoger. Uit het assortiment van LEKKER Bikes voldoet alleen het ABUS kettingslot aan deze criteria.

- Als de fiets zich in een afgesloten gemeenschappelijke ruimte bevond en niet aan een vast punt door het frame met een slot van veiligheidsniveau 10 of hoger was beveiligd.

- De wielen of banden, als deze apart van de fiets worden gestolen.

- Als je schade aan derden veroorzaakt tijdens het rijden op je fiets, dekt de verzekering je aansprakelijkheid niet.

- Puur esthetische schade (bijv. krassen of deuken).

- Schade veroorzaakt door vertrouwensbreuk of fraude.

- Draagbare fietsgerelateerde accessoires (bijv. fietscomputers en/of navigatieapparaten) die gemakkelijk zonder schroevendraaier of andere reguliere gereedschappen kunnen worden verwijderd, zijn uitgesloten van dekking bij diefstal.

- Je bent niet verzekerd als je technische aanpassingen aan de fiets aanbrengt.

- De diefstalverzekering geldt in de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de vorstendommen Andorra en Monaco, het Vaticaan, IJsland, Kroatië, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino en Zwitserland.

- In geval van diefstal moet je dit binnen 24 uur melden bij de politie of justitiële autoriteiten.

- Je moet een kopie van het politierapport op het moment van het verlies indienen bij Qover.

- Je moet de schade zo snel mogelijk na het incident melden en binnen 8 dagen nadat je ervan op de hoogte bent.

- Je moet de originele factuur van je fiets en je batterij bewaren.

- Je moet je fiets met het frame aan een vast punt (bijv. fietsenrek, paal) vastmaken met behulp van een overeengekomen slot, dat ofwel ABUS is (beveiligingsniveau 10 of hoger), [AXA Hiplok, Kryptonite, Linka (met ketting), Master Lock, texlock, Trelock] en het moet een door VdS goedgekeurd slot van klasse A+ of B+ zijn, of goedgekeurd door FUB (categorie 2 wielen of hoger), of goedgekeurd door Sold Secure Silver (of Gold) of door ART goedgekeurd in categorie 2 (of hoger), of Onguard sloten en SRE slote

- Je kunt je verzekeringspolis binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst of na ontvangst ervan opzeggen.

- Je kunt je verzekering op elk jaarlijks vervaldatum opzeggen. Daarvoor moet je Qover minimaal 2 maanden voor het verlopen van je contract schriftelijk via aangetekende post of door indiening van de opzeggingsbrief met ontvangstbevestiging informeren.

- Je kunt de verzekering opzeggen als wij de prijs of de algemene voorwaarden wijzigen.

- Je kunt de verzekeringspolis opzeggen nadat deze op de hoofdvervaldag stilzwijgend is verlengd. De verzekeringspolis eindigt dan een dag na de kennisgeving.

Als uw activeringsperiode is verlopen, volgt u het volgende proces:

  1. Contract Activering: Wanneer wij het contract creëren, is het aan de klant om dit te activeren. De klant ontvangt elke maand een herinnering via e-mail.
  2. Contract Annulering: Als het contract niet binnen 1 jaar wordt geactiveerd, wordt het geannuleerd.
  3. Aanvullen van Informatie: Als de klant het contract activeert, heeft de klant 14 dagen de tijd om de ontbrekende informatie aan te vullen.

- Als je schade wilt melden, kun je Qover contacteren via dit online formulier.

Qover is telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9:00 uur en 17:00 uur, of je kunt een e-mail sturen.

- Ja, schadehulp wordt door Qover aangeboden. LEKKER Bikes verkoopt alleen de diefstalverzekering inclusief pechhulp-pakket. Als je een upgrade wilt, kun je dit direct via Qover doen.

- Ja, je kunt de diefstalverzekering als een apart product hier kopen:

Nederland

Duitsland

E-mail: bike@qover.com

Voor Nederland: Bel +31 20 532 0705 (maandag tot vrijdag: 9:00 tot 16:00 uur MEZ)

Voor Duitsland: Bel +49 800 0009729 (maandag tot vrijdag: 9:00 tot 16:00 uur MEZ)

Hier vind je meer informatie voor:

- Nederland
- Duitsland

Algemene Voorwaarden

Wettelijke documenten

Verzekeringsinformatie


Informatiedocument over verzekeringsproducten

Nederland: Nederlands - Engels

Duitsland: Duits - Engels

Algemene polisvoorwaarden

Nederland: Nederlands - Engels

Duitsland: Duits - Engels

Gegevensprivacybeleid
Klachten
Belangenconflicten

1. Polissamenvatting:

Deze pagina biedt een samenvatting van de verzekeringspolis. Raadpleeg de algemene voorwaarden voor volledige details van uw dekking.


2. Beheer van de polis:

Deze verzekeringspolis wordt beheerd door Qover S.A., een onafhankelijke verzekeringsagent geautoriseerd en gereguleerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), registratienummer 0650.939.878, met zijn geregistreerd kantoor op Rue du Commerce 31, 1000 Brussel, België.


3. Dekking voor diefstal:

De diefstal schade waarborg wordt onderschreven Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. naar Nederlands recht, Vennootschapszetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK ‘S-Gravenhage, Nederland – Handelsregisternummer 27023707, onder toezicht van de Nederlandsche Bank.


4. Dekking bijstand:

Assistentiediensten worden verleend door Europ Assistance N.V, gereguleerd door de Franse verzekeringscode, met zijn geregistreerd kantoor op 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Frankrijk. Dit entiteit werkt via haar Ierse filiaal, EUROP ASSISTANCE SA IRISH BRANCH, gevestigd op 4-8 Eden Quay, Dublin 1, Ierland, en staat onder toezicht van de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) in Frankrijk.


5. Type en duur van de verzekering:

Fietsverzekering en -assistentie zijn schadeverzekeringsproducten gecategoriseerd onder Tak 3 en Tak 18 respectievelijk. Het contract is geldig voor één jaar en kan stilzwijgend tot vier keer worden verlengd voor opeenvolgende perioden van één jaar.


6. Juridische regelgeving:

Dit verzekeringscontract valt onder Nederlands recht.

Geloof ons niet zomaar op ons woord